El meu títol

Permacultura de balcó
Identitat visual, 2020
@permaculturadebalco

Un projecte per compartir coneixements, i aprendre a crear un hort des de casa, de manera fàcil i sostenible, aprofitant els propis recursos i la imaginació. Basada amb la #permacultura i la seva actitud veritablement sensible, conscient i compromesa. Perquè avui és necessari veure, sentir i fer plegats.

This is a project to share knowledge, and learn how to create a garden from home, in an easy and sustainable way, using your own resources and imagination. Based on #permaculture principles and its truly sensitive, conscious and committed attitude. Because today it is really necessary to see, feel and do together.