El meu títol


Disseny de producte i disseny gràfic. Entusiasta de l’art i l’artesania, entén la producció d’objectes des de l’absoluta passió pel concepte i els materials nobles. Conjuga la funcionalitat i l’estètica amb un disseny gràfic acurat.

Des d’uns anys ençà s’ha introduït al món de l’alta gastronomia, de la mà del xef Nandu Jubany. Plegats han creat diversos productes per dotar de volum i presència l’imaginari del cuiner osonenc. Ha creat suports, cartes, altres elements en suport paper i diverses creacions per restaurants com Can Jubany, Hotel Mas Albareda, Jubany Events, Sport Hotel Hermitage (Andorra), l’Hotel Majestic o el Petit Comitè.

El seu projecte “Suports Gastronomics per a Can Jubany” va ser presentat durant la última edició del Design Week a Barcelona (2013).

En disseny gràfic ha treballat en la creació d’identitats corporatives de diversos projectes empresarials, així com el desenvolupament de les seves aplicacions.

També ha estat comissària de diferents exposicions artístiques entorn de l’art i el disseny.


Product design & graphic design. Art and crafts lover, I understand the production of objects from the absolute passion for concept and noble materials. I combine functionality and aesthetics with accurate graphic design.

For the last few years, I have been introduced to the world of haute cuisine after being taken under the wing of Catalan chef Nandu Jubany. Together, we have created several products to give volume and presence to the imaginary of Osona's cook. I have created holders, menus, other papper-supported items and various creations for restaurants such as Can Jubany , Hotel Mas Albareda, Jubany Events, Sport Hotel Hermitage (Andorra), Hotel Majestic or Petit Comitè.

The project "Suports Gastronomics per a Can Jubany" was presented in the latest edition of Barcelona Design Week (2013).

I have worked in graphic design in creating various corporate identities for business projects, as well as in the development of their applications.

I have also curated several art exhibitions on art and design.


Collaborations and comissions 

︎ ︎ ︎ ︎