El meu títol

 
JORNADA CLADE
Barcelona
2015

grupclade.com

Clade Grup Empresarial Cooperatiu organitza jornades empresarials per a fomentar la reflexió i la col·laboració dins l'entorn econòmic i cooperatiu.

En aquesta edició, es pretén reflexionar sobre les noves formes socials i econòmiques que s’han generat entorn de la participació després de la crisi sòcio-econòmica dels últims anys.

Disseny de la imatge de la jornada.


Clade Grup Empresarial Cooperatiu organizes business days to promote reflection and collaboration in the economic and cooperative environment.

In this edition, it is intended to reflect on the new social and economic forms that have been generated around participation after the socio-economic crisis of recent years.

Visual communicaciton of the journey.