El meu títol


IMAGINE DAILY EXPRESS
Eva Torrents and Imagine Creative Center
2014

Imagine Daily Express es va publicar al final de l'edició d'Imagine Express, el 28 de febrer.

La seva autora, Eva Torrents, va anar a Imagine Express amb aquest desafiament únic: demostrar que és possible crear un gran producte editorial mentre treballa en un tren i combina el sistema on-train i off-train.

La publicació vol mostrar les experiències i emocions dels participants en el programa, mostrant les variables que impulsen l'emprenedoria en aquests 6000 minuts i, tot i així, sotmès a pressions de temps continuades.

Imagine Daily Express també va recollir l'experiència personal de l'autora, sotmesa a la mateixa pressió que la resta de participants.

Eva Torrents va escriure els continguts i Ferran Forné va fer les fotografies en tren, mentre que la dissenyadora Anna Defez va treballar a Barcelona en el disseny i la composició de la publicació alhora.


Imagine Daily Express was published at the end of Imagine Express edition, on February 28th, 2014.

Its author, Eva Torrents, went to Imagine Express with this unique challenge: to prove that is possible to create a great editorial product while working on a train ride and combining the system on-train and off-train.

The publication wants to show the experiences and emotions of the participants in the program, showing the variables that drive entrepreneurship in these 6000 minutes and while subjected to continuous time pressure.

Imagine Daily Express also collected the author’s personal experience, subjected to the same pressure as the rest of participants.

Eva Torrents wrote the contents and Ferran Forné took the pictures on train, while the designer Anna Defez worked from Barcelona on the design and composition of the publication simultaneously.

You can read here