El meu títol


Diàlegs 18
FAAOC
Comunicació visual 
2018

faaoc.cat

Diàlegs és un fòrum obert sobre artesania.
Aquest any està centrat a donar veu als joves artesans,
analitzar oportunitats i comprendre les necessitats
i inquietuts dels nous professionals.

Diàlegs is an open forum on crafts.
This year focuses on giving voice to young crafts professionals,
Analyze opportunities and understand the needs
and restlessness of the new professionals.