El meu títol
Centre Civic Guinardó
Gràfica
2019

w: CCGuinardó

L’encàrrec parteix de crear una nova línia gràfica per a ordenar la comunicació visual, promocionar els quatre projectes principals, i ajudar a potenciar la identificació del CCGuinardó.

The commission starts with creating a new graphic line for a better visual communication, promote the four main projects, and help strengthen the identification of the CCGuinardó